kenmerken in de praktijk

STAP 3: KENMERKEN VERTAALD IN DE PRAKTIJK

Hoe kunnen onze krachtlijnen vertaald in concrete kenmerken voor een moderne eerste graad ons helpen om gericht een aantal knopen door te hakken zodat ons aanbod, onze aanpak, onze lessentabel vorm krijgt? 

Wat als je moderne eerste graad zal gekenmerkt worden door een maximale inzet om leerlingen keuzevaardiger te maken?

  • Bouw voldoende uren begeleid zelfstandig werken in zodat de leerlingen leren om zelf hun opdrachten te plannen en uitwerken.
  • Bied projecten aan waarbinnen een aantal interessedomeinen aan bod komen. De leerlingen kunnen (deels) kiezen binnen welke domeinen ze hun bijdrage leveren. Tijdens reflectiegesprekken met de leerlingen kunnen hun keuzes kritisch besproken worden.
  • ...

Wat als je moderne eerste graad zal gekenmerkt worden door klas- en vakdoorbrekend werken om maximaal te kunnen differentiëren?

  • Je kan voor één of meerdere vakken klasdoorbrekend werken, co-teaching mogelijk maken en leerlingen op een verschillend tempo of met een verschillende werkvorm aan de slag laten gaan.
  • Misschien lukt het om twee vakken parallel te roosteren om op regelmatige tijdstippen cross-overs te maken en beter te kunnen inspelen op de verschillende noden van de leerlingen
  • Laat hen ontdekken welke rol hun voorkeur heeft binnen teamwerking (rollen van Belbin) zodat ze hierin kunnen groeien tijdens groepswerken
  • ...

Wat als je moderne eerste graad zal gekenmerkt worden door een maximale inzet op een talentgerichte aanpak?

  • Laat leerlingen aan de slag gaan met talentkaarten, kernkwaliteiten (Ofman)
  • Rooster uitdagende projecten in waarbij wordt ingezet op het ontdekken en ontplooien van zowel vaardigheden (ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, improvisatie, creativiteit, ..) als het ontdekken van innovatieve of verrassende contexten. Bijv. ontwikkelen van een app, uitwerken van een evenement, …
  • ...