intro nieuwe leerplannen

overzicht traject nieuwe leerplannen tweede graad

In voorbereiding op de start van de modernisering so in de tweede graad voorzien we
een getrapt traject met informatie en professionaliseringsinitiatieven.

Na de inforonde van november publiceerden we reeds de uitgebreide studierichtingsprofielen voor elke studierichting van de tweede graad met daarin een beschrijving van de studierichting, richtingspecifieke accenten, basisinformatie over de richtingspecifieke leerplannen, de samenhang met studierichtingen in de derde graad, de gekoppelde beroepskwalificaties en/of de gekoppelde onderdelen van wetenschapsdomeinen voor de specifieke eindtermen en het doorstroomprofiel.

In opvolging van de filmpjes over de structuurvernieuwing en de inhoudelijke vernieuwing in de tweede en de derde graad duiden we in een kort filmpje de eigenheid van de leerplannen tweede graad en de visie van waaruit ze vertrekken. ​Het gaat hier om de eerste fase van het professionaliseringstraject met een algemene duiding voor leraren die hen ondersteunt om de ontwerpleerplannen op een goede manier te lezen.
De specifieke basistoelichting per leerplan bouwt hierop verder.

Half december publiceerden we alle ontwerpleerplannen voor de tweede graad.

Half januari start een tweede fase van het professionaliseringstraject. Vanaf dat moment is er voor elk leerplan een online basissessie beschikbaar die leraren een eerste kennismaking biedt met alle items die voor hun leerplan van belang zijn. Leraren kunnen deze basissessie individueel of met hun vakgroep op een willekeurig tijdstip volgen en ook herbekijken. Deze online basissessie blijft ter beschikking.

Vanaf februari volgt de derde fase van het professionaliseringstraject met een verdiepende sessie voor elk leerplan. Over de precieze data communiceren we later. In een aantal gevallen worden ook nog bijkomende ondersteuningsinitiatieven voorzien.

We informeren je over elke nieuwe stap in dit traject via onze nieuwsbrieven.
Van zodra mogelijk voegen we de links toe naar de bijkomende informatie, naar de online ondersteuning en naar de mogelijkheid tot inschrijving.

Via deze flyer kan je ook alle ondersteuning ifv modernisering 2e graad, die wij bieden, nog eens nalezen.

Als directie of kernteam kan je ook laten inspireren door dit ‘stappenplan’ m.b.t. de leerplanimplementatie.