netwerking en intervisie

De dienst pedagogische begeleiding wil het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen stimuleren vanuit diverse overlegfora.  Actuele informatie, impulsmomenten en initiatieven van de vakbegeleiders communiceren we maandelijks via de nieuwsbrief ‘maandberichten’. Verscheidene initiatieven organiseren we jaarlijks.

 

Ontmoeting met nieuwe directies

Elk jaar organiseert het Vicariaat Mechelen-Brussel een samenkomst voor nieuwe directies. Naast informatie over de drie diensten van het Vicariaat, heeft u de mogelijkheid om te netwerken.

 

Impulsmoment doorlichting voor directies

Tijdens een halve dag delen we onze ervaringen met betrekking tot de recente doorlichtingen in de scholengemeenschappen van bisdom Mechelen-Brussel. Voor een aantal vakken belichten we de belangrijkste accenten. Naast actuele informatie voorzien we een korte afstemming in verband met de ondersteuningsmogelijkheden vanuit onze dienst.

 

Middenkadercongres regio Mechelen-Brussel

Jaarlijks organiseren we een tweedaags middenkadercongres waarbij een doelgroep of thema centraal staat. Naast vorming en intervisie, krijgen middenkaderleden ook de kans om collega’s van andere scholen te ontmoeten in een ongedwongen kader.  Het congres gaat telkens door in de loop van het eerste trimester op een locatie aan de Belgische kust. Schooljaar 2019-2020 vindt het congres plaats op 14 en 15 november. Inschrijven hiervoor kan vanaf begin oktober 2019. Het thema van dit jaar is "We Care ... Samen Zorgen voor Zorg".

 

Directiecongres

Een stuurgroep van directies organiseert jaarlijks een driedaags directiecongres. Dit congres is een uitgelezen kans voor directieleden om alle pedagogische begeleiders, zowel vak- als schoolbegeleiders te ontmoeten. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat het congres door van woensdag 11 maart tot vrijdag 13 maart 2020.