onze aanpak

Heb je een ondersteuningsvraag voor je school, (startende) leerkrachten, ondersteunend personeel of je directieteam. Wij staan voor je klaar.

Enerzijds bieden we u een vraaggestuurde procesbegeleiding en werken we na een intake één of meerdere begeleidingsinterventies op maat voor je uit.

Anderzijds stellen we elk jaar een specifiek aanbod samen van ondersteuningsinitiatieven vanuit prioritaire thema’s die leven in onze scholen.

Rol van de vakbegeleiders

Ter ondersteuning van de vakgroepen en de leerkrachten volgen de vak- en studiegebiedbegeleiders de ontwikkelingen vanuit hun vak of studiegebied op de voet. In hun begeleiding leggen ze de focus op het correct lezen en interpreteren van het leerplan en de leerplandoelstellingen. Ze zoeken samen met de vakgroepen naar kansen tot actief leren en mogelijkheden tot breed evalueren.

Rol van de schoolbegeleiders

De schoolbegeleiders ondersteunen scholen en scholengemeenschappen bij diverse onderwijs- en beleidsvragen. Zij analyseren de vraag, plaatsen ze in de schoolcontext en werken een gepaste ondersteuning of stappenplan uit. Hierbij kunnen diverse thema’s behandeld worden. 

Rol van de taalbegeleiders

De taalbegeleiders ondersteunen leerkrachten en scholen om leerlingen talig te laten groeien.  Op netwerkdagen nemen ze je graag mee in het verhaal van breed screenen. Ze ondersteunen scholen rond taal in alle vakken en taalbeleid, ...

Hebt u een vraag? Contacteer dan uw contactpersoon!

We hebben onze regio onderverdeeld in 3 subregio’s:

Subregio Brussel-Westrand (SG’en St. Gorik, Cardijn, Dilbeek-Ternat, AMO):
Yannick Noppe of Mieke Moermans

Subregio Noord-Oost Brabant (SG’en BoBoPu, Mechelen, Arcadia, Diest & Oost-brabant): 
Stéphanie Van Eyen of Annick Keunen

Subregio Midden-brabant (SG’en Haacht, Leuven, Drieklank, Vilvoorde & NW-Brabant):
Nele Decroos of Johan Fouquaert