maandbericht aardrijkskunde november 2020

Beste leraar aardrijkskunde

Op het moment dat ik dit schrijf kondigt de overheid de tweede lockdown aan.  Ik wens je veel moed en sterkte de komende weken. Weet dat we ook steeds online voor je klaarstaan!

Geen groter licht

in tijden van duisternis

dan jezelf!

Knip je aan,

laat je schijnen, 

draai rond en flikker,

verlicht en schitter,

vuurtoren boven je uit!

Want als we met z'n allen

in de duisternis

ook uitgedoofd blijven staan,

schijnt nergens nog licht

en verdwalen we misschien

voor lange tijd in het donker,

ver van onszelf en van elkaar.

Geert de Kockere

 

1. Vakgerichte informatie

1.1 Leerplannen tweede graad - data onder voorbehoud -

Op dinsdagavond 19/01 zullen de pedagogisch begeleiders aardrijkskunde (Vlaanderenbreed) een online leerplanvoorstelling houden voor de D-finaliteit. Voor de D/A-finaliteit zal dat donderdagavond 21/01 gebeuren. 

We zullen ook verdiepende sessies leerplanimplementatie aanbieden in de verschillende regio's. Indien dit live kan doorgaan plannen we dit op 28/04 in de voormiddag in Brugge, op 29/04 in de voormiddag in Gent en in de namiddag in Mechelen, op 30/04 in de voormiddag in Hasselt en in de namiddag in Antwerpen. Naargelang de omstandigheden kunnen we deze sessies ook online aanbieden.

Meer info over inschrijven volgt in het volgende maandbericht.

1.2 Junior Olympiade: tweede graad inschrijven voor 15/02/2021 op website van vonw (herhaling)

1.3 Wist-je-dat ?

- de TeacherTapp (van ArteveldeHogeschool) je elke dag drie onderwijsgerelateerde vragen stelt in ruil voor onderwijstips? Meer info in dit artikel.

- je op de website van ExCEL een kennisclip kunt vinden waarin je ontdekt hoe je checkt of de hele klas mee is?

- er nu ook een coronaproof-versie is van de fietsbarometer? Het digitale platform is aangepast zodat leerlingen de lessen ook thuis kunnen volgen.

- ESA-onderzoekster Angelique van Ombergen heel wat boeiends te bieden heeft over kosmografie, wetenschap voor kinderen, STEM, ….?Beluister haar podcast of neem haar website door.

- je geen lessen weerkunde kunt geven zonder de website windy.com te bezoeken? Je kunt er verschillende kaarten over elkaar leggen, actualiteit volgen ...

Wil je meer info over de modernisering, de visie, structuur, lessentabellen, interdisciplinaire aanpak, ... ga dan naar de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar je alles netjes gebundeld vindt.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel 2020-2021 

2.1.1 Overzicht op de nascholingswebsite

2.1.2 Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel (herhaling)

Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Eens ingeschreven zal ik contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. We nodigen je dan ook uit voor onze dag van de aanvangsbegeleiding in februari.

Leraren die vorig schooljaar reeds aan de aanvangsbegeleiding deelnamen nodigen we van harte uit op onze dag van de aanvangsbegeleiding (voor 2de en 3de jaars) op 18/11.

MEER INFO IN DEZE FLYER!

2.1.3 Natuur, ruimte en techniek: interdisciplinaire projecten ontwikkelen (herhaling)

Wil je graag samen interdisciplinaire projecten vorm geven of het leerplan natuur, ruimte en techniek toepassen? Wil je graag werkvormen, projecten, strategieën, ... hieromtrent uitwerken? Dan is deze nascholing iets voor jou! Een interdisciplinair project ontwikkelen doe je in verschillende stappen. We leren welke deze stappen zijn en passen ze toe om ons eigen project te onwikkelen. Dit gebeurt in twee sessies. We passen de lesplaats en lesdatum aan, aan de scholen die inschrijven.

2.1.4  Natuur, ruimte en techniek: netwerk interdisciplinaire projecten uitwisselen (herhaling)

Kijk je graag eens over het muurtje hoe andere leraren hun interdisciplinair project vorm geven of het leerplan natuur, ruimte en techniek toepassen? Wissel je graag projecten, werkvormen, strategieën, ... uit. Dan raden we aan om in te schrijven voor deze nascholing.  We passen de lesplaats en lesdatum aan, aan de scholen die inschrijven

 

2.2 Vormingsaanbod Vlaanderenbreed 2020-2021 

2.2.1 Overzicht op de nascholingswebsite

2.2.2 Wijze lessen (voor) aardrijkskunde door Tim Surma: warm aanbevolen! (herhaling)

Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen, beiden verbonden aan het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van de Thomas More Hogeschool en mede-auteurs van het boek ‘Wijze lessen’, willen hun expertise delen met de leraren aardrijkskunde. En daar zijn wij heel blij mee! Ze zullen de 12 bouwstenen vertalen naar 12 haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde.

Deze nascholing zullen we drie keer aanbieden. In Gent (St Baafshuis) op woe 17 maart, in Hasselt op woe 24/3 en in Mechelen op woe 28/4. Telkens van 14u.-17u. Meer info en inschrijven kan op de nascholingswebsite.

2.2.3 Wegwijzers aardrijkskunde voor niet-vakgeschoolden:  hoe aardrijkskunde geven in derde graad SO?

Voor niet-geografen, (her)startende leraren, leraren derde graad, blijken sommige onderdelen van de leerstof niet altijd evident om te geven.  Daarom richten AVL en Eekhoutcentrum vier vormingsdagen in gespreid over het schooljaar. Er komen zeven thema’s aan bod.

Elk van deze halve dagen wordt gegeven door ervaren collega’s leraren aardrijkskunde die voor elk thema de grote inhoudelijke structuur en hun methodiek voorstellen en willen delen met de aanwezigen. Deze navorming kan op die manier aanzien worden als een inhoudelijke opfrissing/verdieping én als een didactisch-pedagogische ideeënbank. Er wordt uitgegaan van de leerplannen aso en tso/kso, dus niet van het leerplan aso-wetenschappen.

Elke sessie gaat tweemaal door: éénmaal in Leuven (KULeuven) en éénmaal in Kortrijk (KULAK). Het is mogelijk om zich in te schrijven voor het hele traject of voor de sessies apart. De planning ziet er als volgt uit (indien nodig worden er ook digitale alternatieven voorzien):

  Kortrijk Leuven
Sessie 3: Geologie (Dirk Van de Velde) 14/11/20 vm 28/11/20 vm
Sessie 4: Fysische landschappen + excursies (Marleen Maertens) 14/11/20 nm 28/11/20 nm
Sessie 5: Algemene sessie rond vakdidactiek (An Steegen) 23/01/21 vm 16/01/21 vm
Sessie 6: Verstedelijking en ruimtelijke ordening (Wim Buysse) 13/03/21 vm 06/03/21 vm
Sessie 7: Draagkracht van de aarde (Annemie Van Cleemput) 13/03/21 nm  06/03/21 nm

 

Sessie voormiddag 9.30 u. – 12.30u, middagpauze 12.30 u. – 13.30 u, sessie namiddag 13.30 u. - 16.30 u.                                                         

Locatie: Geo-instituut KU Leuven Celestijnenlaan 200 E in Heverlee  en KU Leuven Campus Kulak Kortrijk Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk

Meer info over de prijzen en inschrijving: via de website van AVL of via de website van Eekhout academy.

 

2.3 Extern aanbod

2.3.1 Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde Vlaams-Brabant en Brussel (voorheen WAB)

Om tegemoet te komen aan de pendelaars gaan de activiteiten dit jaar door op een nieuwe locatie: Atheneum De Ring aan het station van Leuven. Ingang, te voet/fiets of met de wagen, via de Justus Lipsiusstraat. Parkeren kan op de speelplaats.

  • 10/11 De onderwijsinspecteurs aardrijkskunde Erik Van Nieuwenhuyze en Hans Maricou komen uitleg
    geven over de huidige manier van doorlichten. Inschrijvingslink volgt nog. UITGESTELD!
  • 19/01 ecosystemen oceanen door Ines Tavernier.
  • 21/04 excursie nieuwe theorieën Hageland door Dr.Rik Houthuys en Johan Matthijs in een halve daguitstap.
  • mei Geowandeling met geoloog Prof. Sintubin

Meer info op de website van de VLA of op de facebookpagina.

2.3.2 Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde (VLA)

2.3.3 KU Leuven

  • Hou het project 'scientist@school' in het oog, waarbij er workshops in de klas gegeven worden onder begeleiding van een wetenschapper.
  • Junior College is een oriënteringsinitiatief dat leerlingen uit de derde graad  de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dit gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag (in januari), waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen. Kijk op de website voor data en inschrijvingen (opgelet voor 30/09)!

Meer info en inschrijven op de website over nascholingen.

2.3.4 VUB

Meer info op deze website.

2.3.5 UGent

  • Onderzoekend leren met webGIS (vr 20/11/20)
  • Data verzamelen en verwerken met webGIS (wo 9/12/20)

Meer info op de website over bijscholing leerkrachten wetenschappen in het SO.

UGent biedt een brede waaier aan nascholingen aan voor leraars aardrijkskunde. Dit gaat van online pakketten (zoals Fietsbarometer, Planeet Aarde …) via doe-activiteiten voor leerlingen (zoals een telescoop maken, gesteenten en mineralen) tot nascholingen en voordrachten.

Alle info vind je binnenkort in de leraarszaal, maar kun je ook raadplegen via de site

2.3.6 UAntwerpen

Nascholingsaanbod op deze website.

Info over Studium Generale (een lezingenreeks) op deze website.

 

Heb je zelf nog interessante weetjes, tips die je wil delen, vragen? Aarzel niet om me te contacteren!

Met vriendelijke groet 

Anke Van Berendoncks

anke.vanberendoncks@katholiekonderwijs.vlaanderen

0496/02.99.44