Maandbericht Engels december 2020

1. Vakgerichte informatie

1.1 You'll never walk alone!

Voor menig voetbalsupporter dé meebruller bij uitstek, maar ook voor ons gaat hij op. Nadat Mark Van Dongen enkele maanden geleden een nieuwe uitdaging aanging, kreeg ik de kans om naast regio Limburg ook voor onze regio de vakbegeleiding Engels (en Duits) op te nemen.  Jullie kunnen vanaf nu dus met al jullie ondersteuningsvragen bij mij terecht via david.monsecour@katholiekonderwijs.vlaanderen.

De lopende initiatieven zoals netwerken worden intussen ook bekeken en zullen zeker een doorstart kennen in het tweede trimester. 

So long,

David

1.2 Nieuwe leerplannen tweede graad

Zoals je eerder al kon lezen in o.m. de derde editie van de eindtermenkrant, heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen formeel bezwaar aangetekend tegen de set eindtermen die momenteel op tafel liggen. Onze netwerkorganisatie pleit voor een zeer grondige versobering van de eindtermen en vraagt die te ontdoen van alle pedagogisch-didactische sturing. Die opmerkingen zijn echter zo fundamenteel dat dat tijd zal vragen. Dit impliceert dat we de meeste leerplannen wellicht nog niet kunnen ‘lanceren’ half december. Enkel de leerplannen van het specifiek gedeelte in de A-finaliteit worden immers niet gevat door eindtermen. We garanderen echter dat onze scholen en leraren in elk geval zullen kunnen rekenen op kwaliteitsvolle, toekomstgerichte leerplannen om volgend schooljaar mee te werken. We willen leerplannen die aansluiten bij de eerste graad en inhoudelijk invulling geven aan de nieuwe structuur.

De collega’s vakbegeleiders Vlaanderenbreed werken momenteel aan een traject om de leerplanimplementatie in de tweede graad zo goed mogelijk voor te bereiden.

Van zodra er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de leerplannen en de daaraan gekoppelde implementatieondersteuning mag je van ons een nieuwe communicatie verwachten.
 

1.3 Basisoptie Moderne Talen-Wetenschappen: een eigen methode voor Moderne Talen ontwikkelen

Stappenplan

Met dit stappenplan kan je op weg om zelf materiaal voor de basisoptie te ontwikkelen vanuit de zekerheid dat je aan de leerplandoelen werkt en niet zomaar iets maakt “om de uren te vullen” en dan op het einde van het jaar te moeten vaststellen dat je de leerplandoelen niet behandeld hebt. Je kan daarnaast de matrix uit stap 1 gebruiken om bestaand materiaal te screenen: welke doelen zal ik met dit materiaal aanbrengen en is dit dus geschikt materiaal voor mijn lessen binnen de basisoptie?

Het voorbeeld bij elke stap verwijst naar de twee uitgewerkte lesvoorbeelden die je in de bijlagen bij deze nieuwsbrief kan vinden.

Stap 1: Welk(e) inhoudelijk(e) doel(en) wil ik bereiken?

Het leerplan kent twee soorten doelen: inhoudelijke doelen en procedurele doelen. In de matrix hieronder vind je de inhoudelijke doelen in de verticale, oranje kolom en de procedurele doelen in de horizontale, paarse kolom. Doelen met een asterisk zijn attitudes. Je selecteert in deze eerste stap één of enkele inhoudelijke doelen waar je je volgende lessen of project op wilt toespitsen.

Voorbeeld: je stelt vast dat je nog niet gewerkt hebt aan leerplandoelen 11 en 12.

Stap 2: Welk thema kan je koppelen aan deze inhoudelijke doelen?

Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 of 12, kiezen we voor het werken met liedjes.

Stap 3: Met welk(e) procedure(e)l(e) doel(en) kan ik dit doel het beste bereiken?

Hier kies je één van de paarse doelen die zich het best lenen tot de realisatie van jouw gekozen inhoudelijke doel(en).

Voorbeeld: Voor de realisatie van inhoudelijk doel 11 of 12 lijkt procedureel doel 1 (beperkt vergelijkende onderzoek) een geschikte strategie.

Stap 4: Zijn er andere doelen die ik kan integreren in dit project?

Doelen zijn vaak niet van elkaar los te koppelen en één project of onderwerp leent zich vaak tot het werken aan verschillende doelen. In deze stap bekijk je welke inhoudelijke en procedurele doelen een meerwaarde zouden kunnen bieden aan jouw project. Het is hierbij zeker niet de bedoeling te overdrijven en ver te zoeken om toch maar een doel te kunnen afvinken.

Opgelet: Bij de uitwerking van de les of het project, zal je misschien vaststellen dat je ook aan andere doelen aan het werken bent waaraan je in eerste instantie niet gedacht hebt. Je kan de doelen uiteraard ook dan toevoegen. Materiaal ontwikkelen is immers ook een cyclisch proces van bijsturen en aftoetsen aan je vooropgestelde doelen.

Voorbeeld: Vanuit het gekozen thema (liedjes), denken we spontaan aan leerplandoel 1 (plezier beleven aan taal) en vanuit het gekozen procedurele doel aan inhoudelijk doel 13 (creativiteit en expressie) en procedureel doel 3 (digitale vaardigheden).

Stap 5: Welk materiaal selecteer ik? -> ontwikkeling

Nu kan je vanuit het gekozen thema (zie stap 2) concreet aan de slag. Van hieruit werk je dan echt het materiaal uit voor jouw leerlingen.

Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 kiezen we voor een Nederlandstalig rapnummer van Zwangere Guy; voor leerplandoel 12 kiezen we voor het liedje van Pipi Langkous in 6 verschillende talen.