Maandbericht wiskunde december 2020

 

1. Vakgerichte informatie

1.1 Aanbevelingen wiskunde

 • Modernisering so - Nieuwe leerplannen.
  Zoals je eerder al kon lezen in o.m. de derde editie van de eindtermenkrant, heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen formeel bezwaar aangetekend tegen de set eindtermen die momenteel op tafel liggen.Onze netwerkorganisatie pleit voor een zeer grondige versobering van de eindtermen en vraagt die te ontdoen van alle pedagogisch-didactische sturing. Die opmerkingen zijn echter zo fundamenteel dat dat tijd zal vragen.
  Dit impliceert dat we de meeste leerplannen wellicht nog niet kunnen ‘lanceren’ half december. Enkel de leerplannen van het specifiek gedeelte in de A-finaliteit worden immers niet gevat door eindtermen.
  We garanderen echter dat onze scholen en leraren in elk geval zullen kunnen rekenen op kwaliteitsvolle, toekomstgerichte leerplannen om volgend schooljaar mee te werken.
  We willen leerplannen die aansluiten bij de eerste graad en inhoudelijk invulling geven aan de nieuwe structuur.
  Alle collega’s vakbegeleiders Vlaanderenbreed werken momenteel aan een traject om de leerplanimplementatie in de tweede graad zo goed mogelijk voor te bereiden.
  Van zodra er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de leerplannen en de daaraan gekoppelde implementatieondersteuning (voorjaar) mag je van ons een nieuwe communicatie verwachten.
  We houden je op de hoogte!
   

 • Peiling wiskunde b-stroom
  Op 12 november was er de webinar over de peiling wiskunde eerste graad b-stroom (mei 2019). De resultaten werden er gepresenteerd en geduid door experten. De brochure kun je hier vinden.
   
 • Nu we opnieuw volop te maken hebben met "coronamaatregelen" zal ook dit schooljaar vele inspanningen van ieder van ons blijven vragen. Enerzijds zal er zeker doorheen het schooljaar voldoende rekening gehouden moeten worden met de beginsituatie bij de opstart van nieuwe leerplandoelen. Ga hierover zeker in overleg met je vakcollega('s). Maak een stand van zaken en ga aan de slag in functie van je nieuwe leerplandoelen en je klasgroep. Wat en hoe werden bepaalde leerplandoelen uit het voorbije schooljaar 19-20 onderwezen? Waar zitten mogelijke hiaten, bij welke leerplandoelen is er misschien te weinig of zelfs helemaal geen lestijd gespendeerd? Het lijkt ons alleen zinvol om in functie van nieuw aan te bieden leerplandoelen gericht de leerstof (hiaten) te herhalen en indien nodig eerst te remediëren (eventueel in functie van de noden van de leerling). Pas dan start je met 'nieuwe' leerstof (leerplandoelen). Anderzijds zullen er ook nu omwille van corona eventueel (afhankelijk van de evolutie van het coronavirus de komende maanden) essentiële keuzes moet worden gemaakt. Doe ook dat in overleg met je vakcollega's. Bespreek, communiceer samen wat essentieel is, wat er eventueel kan worden doorgeschoven naar het volgend leerjaar, wat er minder of helemaal niet kan worden gezien. Besef dat het beter is om de dingen die je aanbrengt goed, volledig en correct te doen zodat de geziene leerstof bij je leerlingen goed wordt vastgezet voor het vervolgleerjaar. Beperk zo nodig tot BASIS. Zie zeker ook op pro-website voor info/tips i.v.m. wiskunde.
  Aarzel niet om contact op te nemen om samen te bekijken wat binnen het huidige schooljaar wenselijk én haalbaar is. Hierbij ook nog een link naar ons zorgvademecum.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

 • Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel
  Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Je kan hiervoor in overleg met je directie inschrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school.
  MEER INFO VIA DEZE FLYER

 

2.2 Extern aanbod

 • Aanbod wiskunde Katholiek Onderwijs Vlaanderen (algemeen klik hier)
  Zoals elk jaar biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een pakket interessante nascholingen aan voor het vak wiskunde.
  Hiervoor ga je naar de pro-website (professionalisering) + zoekterm ingeven (met types en doelgroep) of via deze link.
   

2.3 Activiteiten

 • Wiskundeolympiades
  De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan degelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website.
  De eerste ronde (in de school) van JWO en VWO vindt dit schooljaar plaats op 13 januari. Raadpleeg de website voor meer informatie.
   

 • Kangoeroewedstrijd
  In het schooljaar 2020-2021 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 18 maart 2021. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021.
  Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen.
   

2.4 Varia

 • Communicatie met de vakbegeleiding

  Om een vlotte communicatie te verzekeren tussen de vakbegeleiding en de vakgroep (vakcoödinator) zou ik nogmaals willen vragen om mij een correct (thuis of school) e-mailadres te bezorgen én de vakverslagen te mailen.
   

 • Heb je zelf suggesties rond de ondersteuning van wiskunde (die je eventueel wenst te delen met je collega's), aarzel dan niet om mij te contacteren of ze mij te bezorgen zodat ik ze kan publiceren via de maandberichten!

 

Met vriendelijke groet
Michel Bogaerts
Pedagogisch begeleider wiskunde aartsbisdom Mechelen-Brussel.
michel.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen