Maandbericht handel bso en tso december 2020

Beste collega

Hierbij vind je het maandbericht van december 2020 voor het studiegebied Handel bso-tso. Het blijven opnieuw heel vreemde (professionele) tijden. Kerstmis en nieuwjaar wenken... De geboorte van het kerstekind en een nieuw jaar, doet mij dromen en hopen dat 2021 beter kan worden dan 2020: terugkeren naar het 'normaal' van voor februari 2020. 
Ik duim opnieuw voor jou als onderwijsheld: Veel moed in het lesgeven met masker! Je bent nu al een held voor mij!

Nood aan een babbel met algemene ondersteuning van één van onze collega's? In deze flyer lees je er alles over

1. Vakgerichte informatie

1.1 Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

Zoals je eerder al kon lezen in o.m. de derde editie van de eindtermenkrant, heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen formeel bezwaar aangetekend tegen de set eindtermen die momenteel op tafel liggen. Onze netwerkorganisatie pleit voor een zeer grondige versobering van de eindtermen en vraagt die te ontdoen van alle pedagogisch-didactische sturing. Die opmerkingen zijn echter zo fundamenteel dat dat tijd zal vragen.

Dit impliceert dat we de meeste leerplannen wellicht nog niet kunnen ‘lanceren’ half december. Enkel de leerplannen van het specifiek gedeelte in de A-finaliteit worden immers niet gevat door eindtermen. In concreto wil dit zeggen: het leerplan 'Organisatie en logistiek' (bestemd voor de huidige leraren Administratie & retail van de 2e gr Kantoor bso/2e gr Verkoop bso)  A zal medio december beschikbaar zijn. Het leerplan 'Bedrijf en organisatie' D/A (bestemd voor de huidige leraren Bedrijfseconomie 2e graad Handel tso)  zal later beschikbaar zijn.

We garanderen echter dat onze scholen en leraren in elk geval zullen kunnen rekenen op kwaliteitsvolle, toekomstgerichte leerplannen om volgend schooljaar mee te werken.
We willen leerplannen die aansluiten bij de eerste graad en inhoudelijk invulling geven aan de nieuwe structuur.

Ik werk met mijn collega begeleiders van de andere regio's momenteel aan een traject om de leerplanimplementatie in de tweede graad zo goed mogelijk voor te bereiden.
Van zodra er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de leerplannen en de daaraan gekoppelde implementatieondersteuning mag je van ons een nieuwe communicatie verwachten.
We houden je op de hoogte!

1.2 Uitwisselingsplatform lesmateriaal  op Smartschool (herhaling/nieuw)

Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen, taken, examens, projecten, ....) wil delen, mailt deze digitaal naar mij (johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen). Ik post ze op het platform. Je krijgt van mij een login waarmee je al het materiaal dat anderen hebben ingestuurd kan lezen, downloaden, bewerken. 

Er staat reeds heel wat materiaal op het plaform. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we structuur in het platform gebracht. Daarom vraag ik je om volgende syntaxis in de naamgeving van je documenten te gebruiken:

Voor de leerplannen van de bso-studierichtingen die in competenties zijn geschreven vermeld je in de mail de studierichting/basis - of keuzemodule

Leerjaar_competentie_doelstellingnummer_naam leerkracht

Voor de leerplannen van de overige studierichtingen (basisoptie/beroepenveld 1e graad, tso 2e/3e graad Handel, BI, ST vermeld je in de mail de studierichting

Leerjaar_deel_doelstellingsnummer_naam leerkracht

Dit maakt het ook voor mij transparanter om de documenten op de juiste plaats te posten.

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Afstandsonderwijs voor het studiedomein Economie en organisatie

Bij de eerste lockdown in april/mei/juni publiceerden we op onze nieuwe pro-website tips rond leerplandoelen die gerealiseerd kunnen worden via afstandsonderwijs in het derde trimester. Je vindt nu een vernieuwde versie hiervan in functie van het ganse schooljaar. We hebben met het team begeleiders van alle regio's de verschillende leerplannen volledig bekeken. We maakten aangepaste documenten voor de verschillende studierichtingen. Je vindt deze hier

Voor de leerlingen van 6 Boekhouden-Informatica tso, 6 Handel tso, 6 Secretariaat-talen tso, 6 Kantoor bso, 6 Verkoop bso, 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer bso, 7 Winkelbeheer en etalage bso, 7 Logistiek bso en 7 Verkoop en vertegenwoordiging bso is het allicht ook mogelijk om de leerlingen aan hun gip te laten werken. Ga hiervoor wel in overleg met je collega's die betrokken zijn bij de gip - zo kan je met alle betrokken leraren samen kijken wanneer de lln aan hun gip via afstandsonderwijs kunnen werken.

Daarnaast ontwikkelden we een reflectiedocument met vragen rond de organisatie van deeltijds afstandsonderwijs. Je leest er alles over in deze flyer

2.1.2 Stages in coronatijd (voor stagebegeleiders)

Sinds de start van het schooljaar lopen de stages in de afdeling Kantoor problematisch. Vele stagebedrijven hebben telewerk ingeschakeld; hierdoor kunnen leerlingen niet meer op hun stageplaats terecht. Heel wat scholen zijn op zoek gegaan naar nieuwe bedrijven en hebben deze - met buitensporige inspanning - ook gevonden. Ondertussen is de tweede lock-down een feit en schakelen ook de nieuw gevonden bedrijven over op telewerk. Bovendien is ook nu een groot deel van de winkels gesloten, waardoor heel wat leerlingen van de afdeling Verkoop ook geen stage meer kunnen lopen.  Hoe moet het nu verder? Lees er alles over in de bijlage 'stages tijdens coronatijden ...' Ik duim met jullie mee dat de heropening van de niet-essentiële winkels ook leidt tot het heropstarten van de (wekelijkse) stages in de 3e graad Verkoop, minor retail en 7 Winkelbeheer en etalage. Voor de stagiaires uit 3e gr Kantoor/7 Kantooradministratie en gegevensbeheer die niet op stage mogen gaan wegens corona (en daardoor thuiswerk), zie ik niet direct licht in de tunnel ....

2.1.3 Nascholingsaanbod 2020-2021 (gewijzigd)

In functie van de hervorming secundair onderwijs en de uitrol van de nieuwe leerplannen van de 2e graad voor het 3e leerjaar vanaf 1 september 2021 plannen we met de begeleiders van de verschillende regio's samen een 'voorscholingstraject'. Binnenkort ontvang je via je directeur het leerpad: het leid je door de verschillende sessies waarbij taken, inhouden en data duidelijk zullen worden. De voorscholing valt uiteen in twee grote blokken die je in die volgorde dient te volgen: eerst een sessie met kadering van het leerplan en toelichting van de leerplandoelen; vervolgens een implementatiesessie rond 'hoe ga je hiermee aan de slag in de klas'.

  • Sessie kadering en toelichting van de leerplandoelen van het leerplan Bedrijfseconomie van de 2e graad Bedrijf en organisatie (D/A) met vraag/antwoordmoment: keuze uit woensdag 20 januari 2021 van 15u tot 17u, woensdag 27 januari van 9u tot 11u of woensdag 3 februari van 13.00u tot 15.00u. Deze sessie is digitaal. Via het leerpad zal je de inschrijvingsmodaliteiten krijgen.
  • Sessie toelichting van de leerplandoelen van het leerplan Organisatie en Logistiek van de 2e graad Organisatie en logistiek (A): keuze uit woensdag 20 januari 2021 van 9.00u tot 11:00, woensdag 27 januari van 15.00u tot 17.00u of woensdag 3 februari van 15.00u tot 17.00u. Deze sessie is digitaal. Via het leerpad zal je de inschrijvingsmodaliteiten krijgen.
  • Implementatiesessie van de leerplandoelen van het leerplan Bedrijfseconomie van de 2e graad Bedrijf en organisatie (D/A): Staat voorlopig nog niet ingepland wegens de onzekerheid rond implementatie van de eindtermen. Indien de pandemie blijft aanhouden, zal ook deze sessie digitaal doorgaan. Hiervoor kan je al inschrijven: 
  • Implementatiesessie van de leerplandoelen van het leerplan Organisatie en Logistiek van de 2e graad Organisatie en logistiek (A): op maandag 22 februari 2021 van 14u tot 16u in de Suenenszaal van het pastoraal centrum, Frederik de merodestraat 18 te Mechelen. Indien de pandemie blijft aanhouden, zal ook deze sessie digitaal doorgaan. Hiervoor kan je al inschrijven: 2e graad Organisatie en Logistiek (arbeidsmarkt)

2.2.3 Aanvangsbegeleiding (herhaling)

Ons aanbod van aanvangsbegeleiding breidt zich uit. Je leest er alles over in onze gloednieuwe flyer. Je dowload deze via deze link.

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Aan de slag met lesmateriaal van Stichting Praktijkleren (voor leraren ict, 3e gr HA/BI,ST, 3e gr KA/VK en specialisatiejaren) - gewijzigd

In Nederland ontwikkelen stichtingen digitaal lesmateriaal voor de realisatie van hun leerplandoelen. Doel is dat de leerlingen met dit materiaal aan de slag gaan in de klas; het kan echter even goed gebruikt worden via afstandsleren. We filterden het bruikbaar digitaal lesmateriaal voor jou.

Na enkele maanden proefdraaien, heeft de Stichting beslist om een structurele samenwerking op te zetten met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In het kader van deze stap heeft de Stichting een aparte webpagina aangemaakt voor Vlaamse scholen. Achter de drie tegels (aso, bso, tso) staat het gefilterd lesmateriaal - het correspondeert met leerplandoelen uit onze leerplannen.

De procedure om je aan te melden, die in vorig maandbericht stond, vervalt.

Je kan tot 30 juni 2021 gratis met het materiaal aan de slag en dit voor al je leerlingen. In deze instructievideo krijg je een korte duiding en krijg je instructies hoe je je aanmeldt.

Binnenkort wordt de webpagina nog meer gestructureerd zodat jij en de leerlingen makkelijker kunnen navigeren. Ook plant de stichting nog enkele gerichte nascholingen. Je leest er meer over in het maandbericht van januari.

Wordt vervolgd!

2.2.2 Ondernemers voor de klas

Vlajo organiseert van 11 januari tot en met 5 maart 2021 een nieuwe editie Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Als leerkracht bereidt je jouw leerlingen voor op hun toekomst en op hun toekomstige werksituatie. Het is belangrijk dat jongeren weten hoe een hedendaags bedrijf werkt en wat de verwachtingen van ondernemers zijn ten aanzien van hun toekomstige medewerkers. Jongeren staan voor een belangrijke studie- of beroepskeuze waarbij dialoog met een ondernemer of bedrijfsleider meer duidelijkheid kan brengen.

Verdere info lees je via deze link. Inschrijven kan via deze weblink in de loop van de maand oktober.

2.2.3 LITC

Het Logistiek International Training Centre voor Logistiek past zijn dienstverlening aan in functie van corona. Je kan nog altijd een halve of hele dag on-site een interactief bezoek brengen. Daarnaast zijn nu ook de interactieve leerspellen te boeken via Zoom of op locatie bij jou op school. Meer info lees je hier.

Met vriendelijke groet

Johan Fouquaert

Studiegebiedbegeleider Handel bso-tso

0486 63 80 49

Johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen