Maandbericht januari Engels januari 2021

1. Vakgerichte informatie

1.1 Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat enerzijds bestaat uit zelfstandige sessies  (je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past) en anderzijds uit contactmomenten (je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of live als de Coronaregels het toestaan live).

Hoe ziet het leerpad  Engels eruit?

 1. generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 2. Ter voorbereiding van sessie twee kun je na het bekijken van het generieke filmpje voor jezelf eventuele vragen, bezorgdheden, emoties  … noteren.  In de loop van het traject zul je hierop wellicht een antwoord krijgen.  Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je bij je vakbegeleider terecht, zowel tijdens de verdiepende sessie als daarna. 
 3. Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar een zevental opnames te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 4. Ook na deze tweede sessie kun je voor jezelf eventuele vragen en bezorgdheden noteren. Deze komen mogelijk aan bod in de derde, leerplanspecifieke verdiepende sessie. j15 decembere kan uiteraard ook bij de vakbegeleider terecht!
 5. Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.

Hoe ziet de timing eruit?

 1. Sinds zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 2. De generieke sessie is beschikbaar. Hiervoor heb je een twintigtal minuten nodig (zonder reflectie of bespreking).
 3. Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 4. Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.

 

1.2 Een minder goed resultaat in het eerste semester? In gesprek gaan met je (nieuwe) leerlingen.

In gesprek gaan met je leerlingen is niet altijd even eenvoudig. Toch haal je hieruit heel wat nuttige informatie. Hoe gaat het met hen, hoe hebben zij het einde van het eerste trimester beleefd, zijn ze klaar voor het nieuwe jaar, zeker als  ze eind december het advies tot heroriëntering kregen? Hebben ze taken tijdens de kerstvakantie gekregen en hebben deze hen verder op weg geholpen ? Hoe staat het met hun leervorderingen voor jouw vak? Waar staan zij op hun groeilijn? 

Om jullie hierbij te helpen, geven we enkele startvragen die een gesprek op gang kunnen brengen. Deze kunnen in het algemeen gebruikt worden voor je vak of je kan de focus al bij de start op een vaardigheid leggen. Met deze vragen peil je naar de leermotivatie van de leerlingen, leg je de verantwoordelijkheid ook in hun handen en werk je samen aan een feedbackcultuur. 

Hoe gaat het met jou?  

 • Hoe heb je je gevoeld tijdens het eerste trimester? Eventueel: Hoe voel je je nu in je nieuwe richting?
 • Wat vind je (niet) leuk om te doen in de taalles? Kan je een voorbeeld geven van een activiteit die vlot verlopen is? Wat kan je ondertussen al erg goed in deze taal? Welke (soort) oefeningen / opdrachten vind je moeilijk? 
 • Wat vind je zelf van je taalvorderingen tot nu toe?  
 • Plaats een kruisje op een groeipijl. Hoe meer naar rechts, hoe taalvaardiger jij je voelt. 
  • Beschrijf je antwoord ook concreet.
  • Geef eens een voorbeeld.
  • Wat bedoel je precies? 

Waar zou jou nog in willen groeien? 

 • Wat zou je anders willen?
  • Wat zou je tevreden maken?
  • Op welk vlak kan of wil je groeien?  
 • Wat zou je graag leren? Stel jij jezelf een doel? 
 • Waar wil je op … (tijdstip, einde van dit gesprek) staan op het vlak van …? 
  • Beschrijf dit eens concreet.  
  • Wat maakt dat je het zo belangrijk vindt om aan dat doel te werken?  
  • Wanneer zou je tevreden zijn?  
  • Waaraan zal je merken dat je je doel hebt bereikt?  
 • Wat zou jou nog meer uitdagen?  
 • Wat is jouw droom voor dit schooljaar, voor de toekomst?  

Wat zie je zitten?  

 • Wat zie je zitten? Wat zou je morgen / deze week / voor de krokusvakantie al kunnen doen?  
 • Welke concrete acties ga je ondernemen?  
 • Hoe ga je dit doen?  
  • Wanneer wil je de eerste stap gezet hebben?
  • Wat is een goed moment?  
  • Als we volgende keer afspreken, waar wil je dan staan?  
  • Zou een planning je kunnen helpen?  
 • Wat heb je al eens uitgeprobeerd?  
  • Wat is een eenvoudige eerste stap?  
  • Wat zie je jezelf nog niet (zonder hulpmiddelen) doen?  
  • Wat zorgt ervoor dat het nu wel gaat lukken?  
 • Als je het lastig vindt wat zorgt ervoor dat je doorzet?  

 Wat heb je nodig om jouw taaldoelen te kunnen bereiken?  

 • Wie of wat zou je kunnen helpen om de eerste stap te zetten?  
 • Wanneer zou je beroep willen doen op deze hulp? 
 • Wat verwacht je van deze hulp?  
 • Waar of bij wie kan je inspiratie opdoen?  

(Ere wie ere toekomt: deze vragenlijst is opgesteld met als inspiratiebron “het leerlingcontact-groeifiche”; een samenwerking tussen het Atlas College School &Werk en onderzoekers aan de Hogeschool PXL- Education.) 

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod pedagogische begeleidingsdienst

Dag van de Talen 11 februari 2021

Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren? Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?  Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt? 

Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.   

De Dag van de talen: jouw kompas voor sterk talenonderwijs!