Maandbericht wiskunde februari 2021

      
1. Vakgerichte informatie

 • Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
  Er zijn afhankelijk van de studierichting 5 leerplannen voor de D-finaliteit, 4 leerplannen voor de D/A-finaliteit en één leerplan voor de A-finaliteit.
  Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de implementatie van de nieuwe leerplannen. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden.
  Hoe ziet het leerpad voor de leerplannen wiskunde eruit?

  • Generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.

  • Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.

  • Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessie vindt plaats via een te kiezen contactmoment.

Hoe ziet de timing eruit?
Zoals je reeds kon lezen in het vorige maandbericht van januari zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website. Het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’.
Sinds 28 januari zijn ook alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze leerpaden eveneens op onze website door een studierichting te kiezen en vervolgens te klikken op de tegel 'leerpad leerplanimplementatie'.

Opgelet! Voor de verwerking van de basissessie en om deel te nemen aan de verdiepende sessie van jouw leerpad, moet je je aanmelden met je ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’-account. Eens aangemeld kun je lid worden van deze cursus (leerpad). Heb je nog geen account of heb je problemen bij het aanmelden? Hier vind je meer informatie.
De verdiepende sessie kun je volgen na de krokusvakantie (maart/april). In het leerpad vind je de concrete data voor deze verdiepende sessie. Inschrijven voor deze sessie is noodzakelijk.
Je vindt hier een handig overzicht van alle ontwerpleerplannen met de studierichtingen waarvoor ze gelden.
Heb je nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

 

 • Resultaten TIMSS-onderzoek (herhaling)
  TIMSS is een internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek en staat voor Trends in International Mathematics and Science Study. Elke vier jaar verzamelt het in verschillende landen de leeruitkomsten voor wiskunde en wetenschappen van leerlingen uit het vierde en achtste jaar van hun formele scholing.
  Vlaamse leerlingen behoren tot de internationale subtop voor wiskunde. Ze halen de 17de plaats op 58 landen. In de rangschikking van de 16 Europese vergelijkingslanden haalt Vlaanderen slechts de 7de plaats. Niet enkel Zuidoost-Aziatische landen, maar ook enkele Europese landen, zoals Noord-Ierland, Ierland, Engeland, Noorwegen en Oostenrijk gaan Vlaanderen vooraf. Vlaamse leerlingen scoren even goed als leerlingen uit Nederland, Tsjechië, Cyprus en Finland.
  Onze leerlingen scoren vooral goed voor ‘Geometrische vormen en meten’. Voor ‘Getallen’ en ‘Gegevens’ scoren ze minder goed.
  Lees meer in het Rapport of in Klasse.
   
 • Oriënteren, differentiëren en remediëren
  De voorbije kerstperiode of misschien de komende weken zijn er klassenraden geweest. Leerlingen en leraren hebben het zeker niet makkelijk met de huidige omstandigheden van corona. De beginsituatie is vaak niet in orde waardoor er zeker dient te worden ingezet op herhalen, extra oefenen en remediëren. Het heeft niet veel zin en geeft weinig leerrendement wanneer je herhaling en remediëring geïsoleerd laat gebeuren. Pak dit vooral functioneel aan: in de loop van het schooljaar op het moment dat het er toe doet, in functie van nieuwe leerstof (leerplandoelstellingen) die je zeker wil realiseren. Intussen is ook een eerste trimester/semester voorbij. Maak als vakgroep/leraar zeker een stand van zaken op wat betreft planning/timing leerstof. Overleg indien nodig over essentiële leerplandoelen (onderwerpen) met het oog op aansluiting in het vervolgleerjaar. Beperk de complexiteit van het aanbod 'opdrachten', zorg dat de basis(vaardigheden) goed aanwezig zijn en geef tijdens het leeproces voldoende feedback en indien nodig extra ondersteuning. Op onze pro-website vinden jullie nog informatie over 'aanpak' en ideeën.
  Arzel zeker niet om contact op te nemen wanneer je vragen hebt over aanpak, ondersteuning, planning, realisatie van de leerstof.

  Hoe breng ik op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier nieuwe leerstof over? Hoe check ik of mijn leerlingen het begrepen hebben? Hoe bied ik ondersteuning op maat bij moeilijke taken? Hoe zorg ik dat leerlingen zelfstandig leren werken en hoe moet dit allemaal met afstandsleren? Bij leerlingen rijzen vragen als “Hoe verwerk ik nieuwe leerstof? Hoe check ik of ik het kan? Hoe stuur ik mijn werk bij en plan ik?” Het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van de Thomas More Hogeschool volgt en voert wetenschappelijk onderzoek naar al deze vragen. Je kunt het het boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ gratis downloaden of een gedrukte versie aankopen. 
   

 • Laatste "maandbericht"
  Dit is het laatste nieuwsbericht via onze vertrouwde omgeving. Vanaf maart zal de vakkennieuwsbrief via onze nieuwe website verlopen.
   

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

 • Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel
  Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Je kan hiervoor in overleg met je directie inschrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. MEER INFO VIA DEZE FLYER.

 

2.2 Extern aanbod

 • Aanbod wiskunde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Zoals elk jaar biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een pakket interessante nascholingen aan voor het vak wiskunde.

   

2.3 Activiteiten

 • Kangoeroewedstrijd
  In het schooljaar 2020-2021 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 18 maart 2021. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021.
  Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen.

 • Sterrenkunde
  De veertiende editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade. Deze Olympiade richt zich in eerste instantie tot leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs.
  Meer informatie kun je hier vinden.

   

2.4 Varia

 • Communicatie met de vakbegeleiding
  Om een vlotte communicatie te verzekeren tussen de vakbegeleiding en de vakgroep (vakcoödinator) zou ik nogmaals willen vragen om mij een correct (thuis of school) e-mailadres te bezorgen én de vakverslagen te mailen.

Heb je zelf suggesties rond de ondersteuning van wiskunde (die je eventueel wenst te delen met je collega's), aarzel dan niet om mij te contacteren of ze mij te bezorgen zodat ik ze kan publiceren via de maandberichten!

Met vriendelijke groet

Michel Bogaerts
Pedagogisch begeleider wiskunde aartsbisdom Mechelen-Brussel.

michel.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen