Maandbericht handel bso en tso februari 2021

Beste collega's

Hierbij vind je het maandbericht van februari 2021 voor het studiegebied Handel bso-tso. Dit is het allerlaatste maandbericht dat via dit kanaal naar jou toekomt. Vanaf volgende maand zal het maandbericht geïntegreerd worden in de leerplanpagina van de nieuwe website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze nieuwe website gaat na de krokusvakantie viraal. De vormgeving zal anders zijn. Mezelf en mijn collega's van de andere regio's blijven je ondersteunen via dit nieuw kanaal!!

1. Vakgerichte informatie

1.1 Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

Als vakbegeleider ondersteun ik je bij de realisatie van jouw nieuw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden. Je doorloopt de verschillende stappen in volgorde van het leerpad.

Hoe ziet het leerpad Bedrijf & organisatie D/A en Organisatie en logistiek A eruit?

 1. Generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 2. Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar een opgenomen filmpje hiervan te kijken. Deze basissessie is een zelfstandige sessie. Heb je vragen bij deze basissessie? Je zet deze in het forms-formulier. We organiseren drie Q&A-sessies tijdens de maand februari waarin we ingaan op je vragen. De linken om hiervoor in te schrijven, zitten in het leerpad.
 3. Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Als voorbereiding kan je nog vragen kwijt in een formsformulier. We starten de verdiepende sessie met antwoorden te geven op je vragen. De leerplanspecifieke verdiepende sessie vindt plaats in een online contactmoment vanaf begin maart. De link om in te schrijven, zit in het leerpad.

Hoe krijg je de leerpaden te zien?

 • Je klikt op onderstaande link.
 • Je krijgt vervolgens twee tegels: een tegel met het leerplan (door hier op te klikken, kan je het leerplan bekijken - inlogcode ontwerpleerplan) en een tegel 'leerpad leerplanimplementatie'. Je klikt op deze laatste; het leerpad verschijnt.
 • Je doorloopt de verschillende stappen van het leerpad.
 • Om in te schrijven voor de Q&A-sessie en de verdiepende sessie, moet je ingelogd zijn op 'mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen'. Als je nog geen account hebt, verkrijg je deze door te surfen naar https://mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen' en er een account aan te maken. 
 • naar leerpad 2e graad Bedrijf en organisatie
 • naar leerpad 2e graad Organisatie en logistiek

Op de leerpadpagina vind je rechtsboven een knop FAQ : hier vind je alle informatie omtrent aanmelden met HEEL korte instructiefilmpjes.

Registratie geeft je meteen ook de mogelijkheid om – op de pagina van het leerpad van je vak - links te  klikken op “word lid van de cursus”.

Je krijgt dan meldingen als iets toegevoegd wordt aan de informatie e.d., zodat je steeds up to date bent.

 

1.2 Uitwisselingsplatform lesmateriaal  op Smartschool (herhaling/nieuw)

Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen, taken, examens, projecten, ....) wil delen, mailt deze digitaal naar mij (johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen). Ik post ze op het platform. Je krijgt van mij een login waarmee je al het materiaal dat anderen hebben ingestuurd kan lezen, downloaden, bewerken. 

Er staat reeds heel wat materiaal op het plaform. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we structuur in het platform gebracht. Daarom vraag ik je om volgende syntaxis in de naamgeving van je documenten te gebruiken:

Voor de leerplannen van de bso-studierichtingen die in competenties zijn geschreven vermeld je in de mail de studierichting/basis - of keuzemodule

Leerjaar_competentie_doelstellingnummer_naam leerkracht

Voor de leerplannen van de overige studierichtingen (basisoptie/beroepenveld 1e graad, tso 2e/3e graad Handel, BI, ST vermeld je in de mail de studierichting

Leerjaar_deel_doelstellingsnummer_naam leerkracht

Dit maakt het ook voor mij transparanter om de documenten op de juiste plaats te posten.

2. Afstandsonderwijs voor het studiedomein Economie en organisatie: aandacht voor leerachterstand/differentiatie

2.1 Ideeën, bruikbaar in specifieke/alle leerjaren

 • Bij de eerste lockdown in april/mei/juni publiceerden we op onze nieuwe pro-website tips rond leerplandoelen die gerealiseerd kunnen worden via afstandsonderwijs in het derde trimester. Je vindt nu een vernieuwde versie hiervan in functie van het ganse schooljaar. We hebben met het team begeleiders van alle regio's de verschillende leerplannen volledig bekeken. We maakten aangepaste documenten voor de verschillende studierichtingen. Je vindt deze hier
 • Voor de leerlingen van 6 Boekhouden-Informatica tso, 6 Handel tso, 6 Secretariaat-talen tso, 6 Kantoor bso, 6 Verkoop bso, 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer bso, 7 Winkelbeheer en etalage bso, 7 Logistiek bso en 7 Verkoop en vertegenwoordiging bso is het allicht ook mogelijk om de leerlingen aan hun gip te laten werken. Ga hiervoor wel in overleg met je collega's die betrokken zijn bij de gip - zo kan je met alle betrokken leraren samen kijken wanneer de lln aan hun gip via afstandsonderwijs kunnen werken.
 • Daarnaast ontwikkelden we een reflectiedocument met vragen rond de organisatie van deeltijds afstandsonderwijs. Je leest er alles over in deze flyer
 • Wil je met effectieve leerstrategieën aan de slag die je in het kader van binnenklasdifferentiatie kan gebruiken? Hier vind je een handig overzicht
 • Op de smartschoolpagina van de pedagogische begeleiding studiedomein Economie en organisatie vind je per studierichting lesideeën en evaluatiemodellen van heel veel collega's. Nog geen toegang? Vraag je toegang aan mij via johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 • Voor leerlingen die overstappen en die geen/te weinig boekhouden kennen, kan de cursus van Boekplussoft (didactisch boekhoudpakket) interessant zijn om snel inzicht te krijgen in boekhoudkundige verrichtingen.

 

3 Stages in coronatijd (voor stagebegeleiders)

Sinds de start van het schooljaar lopen de stages in de afdeling Kantoor problematisch. Vele stagebedrijven hebben telewerk ingeschakeld; hierdoor kunnen leerlingen niet meer op hun stageplaats terecht. Heel wat scholen zijn op zoek gegaan naar nieuwe bedrijven en hebben deze - met buitensporige inspanning - ook gevonden. Hopelijk blijven de winkels open en kunnen de leerlingen zo op stage blijven gaan. Voor de stagiaires uit 3e gr Kantoor/7 Kantooradministratie en gegevensbeheer die niet op stage mogen gaan wegens corona (en daardoor thuiswerk), zie ik niet direct licht in de tunnel ....

Een alternatief hierbij kan zijn om aan de slag te gaan met het virtueel bedrijf van Cofep. Je leest er hier alles over.

 

4 Extern aanbod

4.1 Aan de slag met lesmateriaal van Stichting Praktijkleren (voor leraren ict, 3e gr HA/BI,ST, 3e gr KA/VK en specialisatiejaren) - gewijzigd

In Nederland ontwikkelen stichtingen digitaal lesmateriaal voor de realisatie van hun leerplandoelen. Doel is dat de leerlingen met dit materiaal aan de slag gaan in de klas; het kan echter even goed gebruikt worden via afstandsleren. We filterden het bruikbaar digitaal lesmateriaal voor jou.

Na enkele maanden proefdraaien, heeft de Stichting beslist om een structurele samenwerking op te zetten met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In het kader van deze stap heeft de Stichting een aparte webpagina aangemaakt voor Vlaamse scholen. Achter de drie tegels (aso, bso, tso) staat het gefilterd lesmateriaal - het correspondeert met leerplandoelen uit onze leerplannen.

Je kan tot 30 juni 2021 gratis met het materiaal aan de slag en dit voor al je leerlingen. In deze instructievideo krijg je een korte duiding en krijg je instructies hoe je je aanmeldt.

De webpagina is nog meer gestructureerd zodat jij en de leerlingen makkelijker kunnen navigeren. Vanaf februari plant de stichting voor elke komende maand één gerichte nascholing. In bijlage vind je hun nieuwsbrief waarin onder andere de thema's van de verschillende nascholingen zijn beschreven.

4.2 Ondernemers voor de klas

Vlajo organiseert van 11 januari tot en met 5 maart 2021 een nieuwe editie Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Als leerkracht bereidt je jouw leerlingen voor op hun toekomst en op hun toekomstige werksituatie. Het is belangrijk dat jongeren weten hoe een hedendaags bedrijf werkt en wat de verwachtingen van ondernemers zijn ten aanzien van hun toekomstige medewerkers. Jongeren staan voor een belangrijke studie- of beroepskeuze waarbij dialoog met een ondernemer of bedrijfsleider meer duidelijkheid kan brengen.

Verdere info lees je via deze link

2.2.3 LITC

Het Logistiek International Training Centre voor Logistiek past zijn dienstverlening aan in functie van corona. Je kan nog altijd een halve of hele dag on-site een interactief bezoek brengen. Daarnaast zijn nu ook de interactieve leerspellen te boeken via Zoom of op locatie bij jou op school. Meer info lees je hier.

2.2.4 Nascholingen CNO

2.2.4.1 Aantrekkelijke webshop maken in het kader van gip of mini-onderneming

In deze coronatijden waar onze economie zijn rug (een beetje) kan rechten door e-commerce, is het bouwen van een webshop wel heel essentieel. Wij kunnen het de lln leren onder de vorm van een gip-opdracht of in het kader van de lopende mini-onderneming. Je leert er alles over in deze nascholing.

Inschrijven doe je via deze link

2.2.4.2 Dag van Economie van UAntwerpen

Op 23 april 2021 vindt de jaarlijkse 'Dag van het economieonderwijs' van de Universiteit Antwerpen plaats met als thema “Inspelen op de nieuwe eindtermen rond de financieel-economische competenties”

Hoe kunnen de nieuwe eindtermen op een haalbare én didactisch manier in de lessen uitgewerkt worden? Tijdens deze studiedag kan je volop inspiratie opdoen via een keuze uit lezingen en workshops, voor zowel de eerste, tweede als derde graad.

Inschrijven doe je via deze link

2.2.4.3 Computationeel denken

In de eerste graad zit er een luik computationeel denken zowel in het gemeenschappelijk leerplan ict als in de basisoptie Economie en organisatie A&B-stroom. Deze sessie geeft je ondersteuning in de realisatie van de doelstellingen uit beide leerplannen.

Inschrijven doe je via deze link

2.2.5 Vlajo-webinars

Vlajo organiseert een reeks webinars ofwel 'live' ofwel 'on demand' (je volgt deze laatste wanneer het jou best past). Via deze link lees je het aanbod en kan je inschrijven.

Met vriendelijke groet

Johan Fouquaert

Studiegebiedbegeleider Handel bso-tso

0486 63 80 49

Johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen