Maandbericht Engels februari 2021

1. Vakgerichte informatie

1.1 Introductie nieuwe leerplannen tweede graad

Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat enerzijds bestaat uit zelfstandige sessies  (je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past) en anderzijds uit contactmomenten (je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of live als de coronaregels het toestaan).

Hoe ziet het leerpad  Engels eruit?

Generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.

Ter voorbereiding van sessie twee kun je na het bekijken van het generieke filmpje voor jezelf eventuele vragen, bezorgdheden, emoties  … noteren.  In de loop van het traject zul je hierop wellicht een antwoord krijgen.  Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je bij je vakbegeleider terecht, zowel tijdens de verdiepende sessie als daarna. 

Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar een zevental opnames te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.

Ook na deze tweede sessie kun je voor jezelf eventuele vragen en bezorgdheden noteren. Deze komen mogelijk aan bod in de derde, leerplanspecifieke verdiepende sessie. Je kan uiteraard ook bij de vakbegeleider terecht!

Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een (online) contactmoment met je vakbegeleider.

Hoe ziet de timing eruit?

Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’).

De generieke sessie is beschikbaar. Hiervoor heb je een twintigtal minuten nodig (zonder reflectie of bespreking).

Sinds 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze eveneens op onze website.

Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessies vind je ook op de website en dit per leerplan. Daar kan je ook inschrijven voor de verdiepende sessies.

 

1.2 Differentiëren: ook vanop afstand!

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod 

2.1.1 Dag van de Talen 11 februari

Heb jij je ticket klaar voor de vijfde dag van de talen? Nog steeds niet? Haast je dan want het is bijna tijd om aan boord te gaan. Navigeer daarom snel door het brede digitale aanbod en boek alsnog je last minute ticket. Onze piloten en stewards zullen je dan op 11 februari meenemen naar een veelbelovende bestemming: een geïnspireerd talenonderwijs voor al onze leerlingen.

 

2.1.2 Lerend Netwerk Engels 

Op woensdag 3 maart staat er een nieuwe sessie van het Netwerk Engels gepland. De collega's die vorig jaar reeds aan dit netwerk deelnamen, zijn inmiddels al op de hoogte, maar jij kan zeker ook nog aansluiten!

Een lerend netwerk? Als leerkracht Engels zet je alles op alles om het beste in jouw leerlingen naar boven te halen. Wat als je al die inspanningen ook zou kunnen delen met collega’s uit andere scholen en zo je eigen lespraktijk nog meer kan verrijken? Samen met collega's kan je reflecteren over alle mogelijke pedagogisch-didactische thema's, ervaringen en materialen uitwisselen, maar ook concreet materiaal ontwikkelen dat je kan inzetten in de dagelijkse lespraktijk. Hierbij denken we niet alleen aan lesmateriaal, maar ook aan evaluatiekaders en remediëringsmateriaal. Uiteraard wordt de inhoud van het netwerk mee bepaalt door de deelnemers.

 

2.2 Varia

2.2.1 Onderzoek naar afstandsonderwijs

Drie studentes uit de opleiding Educatieve Master Talen aan de KU Leuven voeren onderzoek naar het afstandsonderwijs van de periode maart-juni voor moderne vreemde talen in de derde graad secundair onderwijs. Hiermee willen ze concrete adviezen formuleren voor de praktijk. De aandacht gaat vooral naar methodes en tools voor schrijf- en spreekvaardigheid. Help jij hen bij hun ondezoek? Hun oproep en kadering van het onderzoek vind je in de brief in bijlage bij dit nieuwsbericht.