2021 januari SWeTe maandberichten

Beste collega

Ik wil je mijn allerbeste wensen uitbrengen voor het nieuwe jaar.

Het ziet er naar uit dat het corona-regime van de eerste trimester zich nog een tijdje zal doorzetten.
Gelukkig ziet het er naar uit dat alles de goede richting uitgaat en dat we binnenkort versoepelingen kunnen verwachten. Ik hoop met jullie mee en hopelijk tot binnenkort voor een live overleg.

1. Aankondigingen

1.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

1.1.1 Vergaderingen directies STEM

De vergaderingen directies STEM zullen doorgaan op:

 • vrijdag 15 januari 2021 om 13u30 (online)
 • vrijdag 23 april 2021 om 13u30 (locatie nog te bepalen)

1.1.2 Vergaderingen TAC STEM

De overlegmomenten TAC STEM zullen doorgaan op:

 • vrijdag 29 januari 2021 (locatie nog te bepalen)
 • donderdag 06 mei 2021 (locatie nog te bepalen)

1.1.3 Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:

 • zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 • contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.

Hoe zien de leerpaden voor de STEM-richtingen eruit?

 1. generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 2. tussenopdrachten
 3. Q en A
 4. Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 5. tussenopdrachten
 6. Q en A
 7. Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.

Hoe ziet de timing eruit?

Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)

De generieke sessie is beschikbaar.

Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website

Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.

1.1.3.1 Remediëring, differentiatie, leren leren

Nu de eerste trimester achter de rug is zal misschien blijken dat bepaalde leerlingen leerachterstand hebben opgelopen. Dit kan komen doordat de leerlingen moeilijk te bereiken waren of ze thuis onvoldoende mogelijkheden hadden om online bij te blijven. Misschien weet je niet goed hoe je deze leerlingen kan helpen om terug aan te sluiten.

Hieronder kan je informatie vinden over hoe je binnen je lespraktijk kan differentiëren en hoe je leerlingen kan remediëren.

 • Loop je tegen een reeks problemen aan waarmee je niet goed weg weet? In dit "Wat als...?" document kan je misschien een antwoord vinden op één van je vragen.
 • Heb je graag een overzicht over binnenklasdifferentiatie? Je kan hier een onepager downloaden.
 • Op de PRO-website "Aanpak afstandsleren" kan je zeer breed algemene informatie vinden over afstandsleren
 • Op de website "Open Universiteit" kan je informatie vinden over hoe je effectieve lessen opbouwt. Je kan er ook een digitaal boek "Wijze lessen" downloaden.
 • In klasse is een artikel verschenen over hoe je de voorkennis van je leerlingen kan testen.
 • Wil je graag meer weten over differentiëren? Lees hier in klasse artikel van Katrien Struyven.
 • In het artikel "Op weg naar zelfstandig leren" krijg je informatie aangereikt over hoe leerlingen leren en hoe ze zouden moeten leren. Je krijgt eer ook een methodiek aangereikt om leerlingen te leren leren. 
 • Je kan ook de onlinesessies die werden gegeven specifiek voor SWeTe-scholen nog eens doornemen:

In het SWeTe-onderwijs werken we meestal met projecten. Door de projecten aan te passen aan de specifieke noden van de leerlingen kunnen we op eenvoudige wijze differentiëren en remediëren.

2 Extern aanbod

2.1 RTC Vlaams-Brabant

 • RTC Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met het Limtec+ een tweedaagse opleiding voor leerkrachten over elementaire kennis van ethernet netwerken. Deze gaat door op 4 en 5 februari 2021 in het opleidingscentrum te Diepenbeek. Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven kan je hier terugvinden.
 • RTC Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met het Limtec+ een tweedaagse opleiding voor leerkrachten mechanica over ketting- en riemoverbrenging en lagers (de)monteren. Deze gaat door op 22 en 23 februari 2021 in het opleidingscentrum te Diepenbeek. Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven kan je hier terugvinden.
 • RTC Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met Bosch een productinformatiemoment en rondleiding voor leerkrachten in het trainingscenter. Komen o.a. aan bod: de merken Bosch en Buderus, regelingen, warmtepompen, diagnosetools, stagemogelijkheden voor leerlingen. Dit infomoment gaat door op 25 februari 2021 in het opleidingscentrum te Mechelen. Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven: klik hier.
 • RTC Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met HASCO een Webinar voor leerkrachten mechanica en elektriciteit. Komen o.a. aan bod: een rondleiding op de website, digitale tools en apps voor leerlingen, 3D-printen en CAD-design. Dit infomoment gaat door op 28 februari 2021 online. Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven: klik hier.

 

Alfred De Wit
Pedagogisch begeleider SWeTe
Regio Mechelen-Brussel
alfred.dewit@katholiekonderwijs.vlaanderen