Alle informatie

 

De dienst schoolorganisatie biedt ondersteuning aan scholen en schoolbesturen, voornamelijk op het vlak van:

  • Groei naar versterking van de bestuurskracht, eventueel via grotere samenwerkingsverbanden
  • Overheidsopdrachten (basisinformatie - expertise zit bij vzw DOKO)
  • Welzijn en preventie
  • Conflictbemiddeling 
  • Planning – aanvragen bij DPCC
  • Andere aspecten van schoolorganisatie


Guido François, directeur Dienst schoolorganisatie
Tel: 015 29 84 85 - GSM: 0498 66 78 65
guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen

Fons Nuyens, BOS procesbegeleider
fons.nuyens@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Stijn Van Eynde, BOS procesbegeleider Brussels Hoofdstedelijk Gewest
stijn.vaneynde@katholiekonderwijs.vlaanderen