Andere dienstverlening

De Dienst schoolorganisatie kan ook coördinerend en dienstverlenend optreden voor:
 Inschrijvingsbeleid en de toepassing van het decreet Gelijke Onderwijskansen (in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 Infrastructuur en capaciteit (in samenwerking met de Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
• Erfpachtregelingen (in samenwerking met het Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen en het Vicariaat voor het Beheer van het Tijdelijke van het Aartsbisdom)
• Andere aspecten van de onderwijsreglementering, los van het pedagogisch-didactische
 
Contactpersoon:
Guido François, directeur Dienst schoolorganisatie
Tel: 015 29 84 85
E-mail: guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen