DPCC Secundair Onderwijs (DPCC-SO)

DPCC Secundair Onderwijs (DPCC-SO)

Het statuut is in werking getreden op 1 november 2007 en inmiddels aangepast. De meest recente tekst van het statuut vindt u op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 

Samenstelling DPCC-SO (gewoon en buitengewoon onderwijs)

Voorzitter
Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs

 

Leden door de bisschop aangewezen
Guido François
Rony Timmermans
Guido Vandevenne
Patrick Vandewiele

 

Leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen
Roger Meert
Roger Haest
Linda Van Herck
Goedele Wynants
Leden die de leraren vertegenwoordigen
Ilse Boriau
Bart De Haes
Yannick Persyn
Ann Van Der Borght

Leden die de ouders vertegenwoordigen
Veerle Dufour
Jean-Michel Hunt
Els Vanvolsem

 

Adviesgevend vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Patrick Deboutte
Isabelle Dobbelaere