Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Samenstelling Comité Besturen (Cobes) aartsbisdom Mechelen-Brussel 

Het Comité Besturen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is een overlegorgaan met hoofdzakelijk verkozen afgevaardigden van schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het hoger en het volwassenenonderwijs.

Het Comité Besturen is samengesteld uit 18 leden en wordt voorgezeten door de bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs. De samenstelling wijzigde na een verkiezingsprocedure in april-mei 2018.

Voorzitter:

Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs

Leden:

Jan Bakelants
(OZCS Keerbergen)

 

Leopold Carmen 
(Kath. BaO Sancta Maria Leuven)

 

Agnes Claeys
(Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle)

Jan Degadt
(Regina Caeli Dilbeek)

 

Bart Decancq
(Don Bosco Onderwijscentrum)

 

Johan Eliat
(OZCS West-Brabant)

Thérèse Finné
(OLV-Sint-Jozef Evere)

 

Roger Haest
(Kath. Ond. Brussel Annuntiaten)

 

Walter Hendrickx
(Vrije Basisschool De Kriekelaar Hofstade)

Lieve Meysmans
(De Ranken Mechelen)

 

Roger Meert
(VKO Opwijk)

 

Willy Penninckx
(KITOS Mechelen)

Bruno Raes
(BNKS St-Agatha-Berchem)

 

Griet Smeets
(Windekind)

 

Goedele Wynants
(Ignatiusscholen Brussel)

Linda Van Herck
(Sint-Paulus Tienen-Zoutleeuw)

 

Jan Van hoof
(Kath. Ond. Perk en Steenokkerzeel)

   

 

Wonen de vergaderingen van Cobes bij met raadgevende stem:

De heer Guido François (Directeur Dienst Schoolorganisatie Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel)

De heer Fons Nuyens (BOS-begeleider Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel)

Mevrouw Anne Vercammen (verslaggeving - Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel)

 

Doel en werking Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel 

Het Comité Besturen (Cobes) heeft tot doel, in samenspraak met de Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, alle lokale schoolbesturen te informeren en te raadplegen voor de belangrijke problemen waarbij hun verantwoordelijkheid is ingeschakeld, en de vorming en de begeleiding van de leden te organiseren.
De vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het Overlegforum Besturen, in het Bureau en de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen informeren het Cobes over de onderwerpen die behandeld worden. Anderzijds kan het Cobes zijn standpunt meegeven aan zijn vertegenwoordigers in het Overlegforum Besturen. Deze vertegenwoordigers raadplegen het Cobes indien het onderwerpen betreft die de volledige groep (of een gedeelte ervan) aanbelangen.

Elk schoolbestuur aangesloten bij de Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan, via een lid van het Comité Besturen, agendapunten laten behandelen.

Activiteiten Comité Besturen

Gespreksavond  De toekomst van Scholengemeenschappen in een nieuw BOS-landschap - DPCM 26 november 2018

Op 26 november 2018 mochten we een 130-tal bestuurders en leidinggevenden ontvangen in het auditorium van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen voor een gespreksavond over de toekomst van scholengemeenschappen in een gewijzigd BOS-landschap. Het initiatief ging uit van het Comité Besturen (Cobes) in samenwerking met het Vicariaat Onderwijs en katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Chris Smits reflecteerde over de gevolgen van het ontbreken van een decreet op Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (het zogenaamde BOS-decreet). Hij herhaalde dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij zijn visietekst blijft en optimalisering en schaalvergroting bij schoolbesturen blijft aanmoedigen. Hij raadde aan om tijdig de gesprekken te starten over de voortzetting of hersamenstelling van scholengemeenschappen. Die kunnen sterke wijzigingen ondergaan onder invloed van de vele BOS-processen die over heel Vlaanderen hebben plaatsgevonden.

Fons Nuyens, BOS-begeleider, en Guido François, directeur Dienst Schoolorganisatie van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel schetsten een beeld van de evolutie van de BOS-processen over het hele aartsbisdom, met specifieke aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de bestaande scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs. Ongeveer de helft van de scholengemeenschappen basisonderwijs zal wellicht een andere samenstelling moeten krijgen of samensmelten met andere.

Toen het vragenuurtje begon sloot Lieven Boeve zich bij het panel aan. Na afloop kregen de deelnemers de kans om na te praten bij een glaasje en een hapje. Het was een geslaagde avond.

De slides van de presentatie vindt u hier.

Geslaagde ontmoetingsavond en jaarvergadering schoolbesturen aartsbisdom Mechelen-Brussel 18 september 2018 

 

Op 18 september 2018 organiseerden het Comité Besturen (Cobes) in zijn nieuwe samenstelling en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel de jaarlijkse ontmoetingsavond voor schoolbestuuurders, ook wel jaarvergadering genoemd.

Hierbij vindt u de presentaties:

Willy Penninckx - voorstelling Cobes

Lieven Boeve - financies, strategische krachtlijnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijsactualiteit

Peter Op 't Eynde - speerpunten pedagogische begeleidingsdienst sj 2018-2019

Beatrijs Pletinck - wijzigingen vzw-wetgeving

De andere documenten in de documentatiemap

Toelichting vorming schoolbesturen

Flyer Besturen

Planning vormingsaanbod schoolbesturen 2018-2019

Programma jaarvergadering 18-09-2018

Samenstelling Cobes vanaf sept. 2018

Ondersteuning van de Dienst schoolorganisatie

De Dienst schoolorganisatie fungeert als secretariaat voor het Comité Besturen. Hij verricht voorbereidend werk, doet aan gegevensverzameling, beheer van adressenbestanden, verslaggeving en neemt de organisatie op zich van activiteiten naar schoolbesturen. De directeur van de Dienst schoolorganisatie  is ook ankerfiguur bij het Vlaanderenbreed Overleg Ankerfiguren (VOA) binnen de Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In het kader van de groei naar versterking van de bestuurskracht via schaalvergroting kunnen schoolbesturen aan de Dienst Schoolorganisatie vragen om toelichting te geven bij Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS). Wie over cijfer- en andere gegevens wil beschikken om simulaties van schaalvergroting te maken in een bepaalde regio, kan die gegevens opvragen bij Guido François, directeur Dienst Schoolorganisatie.

Voor verdere informatie over versterking van de bestuurskracht en bestuurlijke schaalvergroting: kijk in de rubriek "Nuttige informatie voor schoolbesturen" en op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vormingsaanbod voor schoolbesturen

De Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Comité Besturen bieden elk schooljaar een aantal vormingsavonden aan. Alle schoolbesturen worden hiervan regelmatig via mail op de hoogte gebracht (mailadres Katholiek Onderwijs Vlaanderen – via de opgegeven contactpersoon) en uitgenodigd. Bekijk het aanbod op http://www.nascholing.be .

De vormingen die het Vicariaat onderwijs aanbiedt in het kader van preventie en veiligheid staan meestal ook open voor leden van schoolbesturen. Kijk in de rubriek preventie en veiligheid.

Contactblad: VONDeling

Om het contact met de lokale schoolbesturen te waarborgen, geeft het Vicariaat onderwijs sedert januari 2012 het elektronische tijdschrift VONDeling uit. Die publicatie is ruimer opgevat en richt zich ook naar alle directeurs, pedagogische begeleiders en andere betrokkenen bij en geïnteresseerden voor het katholiek onderwijs. VONDeling werkt zonder abonnement. Iedereen kan het in principe downloaden. Tot eind 2019 staan alle verschenen nummers op de homepagina van deze website. Telkens als er een nieuw nummer verschijnt (januari, april, juli, november), komt er een link in de wekelijkse nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wie daar geen toegang toe heeft, kan vragen om opgenomen te worden in een apart e-mailbestand. Het volstaat daarvoor een e-mail te sturen naar info.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen, met vermelding van naam en e-mailadres.