Nuttige info voor schoolbesturen

Jaarvergadering voor schoolbesturen Mechelen-Brussel 16 september 2019

Op 16 september 2019 organiseerden het Comité Besturen (Cobes) en het Vicariaat onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel opnieuw een jaarvergadering voor bestuurders in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen. Na een welkomstwoord van Jürgen Mettepenningen, Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs, beet Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de spits af met nieuws van de netwerkvereniging en de politieke actualiteit.

Cindy Lammens gaf een inleiding op de modernisering van het secundair onderwijs, de digitale tool LLinkid en het aanbod in de tweede en de derde graad.

Guido François gaf de stand van zaken van de vorming van - al dan niet nieuwe - scholengemeenschappen en lichtte het vormingsaanbod voor bestuurders toe.

Roger Haest presenteerde tot slot de zelfevaluatietool voor schoolbesturen van de Koning Boudewijnstichting.

De geslaagde avond werd afgesloten met een netwerkmoment bij een hapje en een drankje.

U vindt de presentaties van de verschillende sprekers hier.

- Informatie vanuit de netwerkorganisatie - Lieven Boeve
- LLinkid - Cindy Lammens
- Scholengemeenschappen MB - Guido François
- Sterk schoolbestuur _ KBS - Roger Haest


 

Aandachtspunt: verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen

 


Gids voor Besturen

De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf begin 2019 geactualiseerde versie van de ‘Gids voor besturen’ uit. Die bevat alle nuttige informatie over schoolorganisatie, de verantwoordelijkheden van besturen, de informatiebronnen en dergelijke meer.Te bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Er bestaat ook een elektronische versie, de E-gids. Die bevat dezelfde informatie maar gaat dieper in op sommige aspecten en biedt nog extra bijlagen. Hij is te raadplegen via http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen.

Visie-en werkteksten in verband met Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS)

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft al heel wat nuttige nota's uitgewerkt rond alle mogelijke aspecten van BOS. U vindt ze via http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen

Inspirerende teksten rond Bestuurlijke Optimalisering en schaalvergroting

Graag bevelen we u de volgende artikels aan in verband met Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting:

Bert Smits: Schaalvergroting in het onderwijs: scholen op mensenmaat. Een relationele netwerkbenadering. (uit Impuls, dec. 2015): /sites/default/files/imce/synthese_artikel_bert_smits.docx

Geert Devos: Bestuurlijke schaalvergroting: opportuniteit of bureaukratische valkuil?/sites/default/files/imce/synthese_artikel_geert_devos.docx