Partners

Voor de ondersteuning van schoolbesturen werken de Dienst schoolorganisatie van het Vicariaat onderwijs en het Comité Besturen nauw samen met de volgende partners:

  • Dienst Bestuur & organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
  • Vzw Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (KOCB).