Wat doen we?

 

Schoolbesturen kunnen bij de Dienst schoolorganisatie terecht voor:

  • Vragen i.v.m. het functioneren van schoolbesturen
  • Samenwerking tussen schoolbesturen
  • Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting + bundelen van krachten
  • Vragen over (nieuwe) erfpachtregeling
  • Vragen over de andere werkterreinen van de Dienst schoolorganisatie: overheidsopdrachten, preventie en veiligheid, DPCC, e.d.
  • Doorgeven van beleidsvragen naar het  Comité Besturen (Cobes) en naar de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen