Wat doen we?

vzw DOKO

Schoolbesturen, directeurs en administratief personeel kunnen bij de Dienst schoolorganisatie terecht voor algemene vragen i.v.m. de wet op de overheidsopdrachten en informatie over de diocesane Netwerkgroep Overheidsopdrachten. 

Voor alle verdere informatie over en ondersteuning bij de wetgeving overheidsopdrachten kunt u een beroep doen op vzw DOKO, een dochter-vzw van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: www.doko.be 

Contactpersonen

Olivier De Ryckere: olivier.deryckere@ro-bisdommen.be 

Stefanie Gryson: stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

Stefaan Deweerdt: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Netwerkgroep Vicariaat onderwijs aartbsidom Mechelen-Brussel

De netwerkgroep overheidsopdrachten, die in 2014 voor het aartbsidom werd opgericht, staat open voor afgevaardigden van schoolbesturen, directeurs of ondersteunend personeel belast met overheidsopdrachten binnen hun bestuur of instelling. De bedoeling is expertise, ervaringen en concrete bestekken uit te wisselen en op die manier samen meer bedreven te worden in de kunst van het aanbesteden en offertes opvragen, en om mee te profiteren van elkaars werk. Wie geïnteresseerd is om mee te werken in die netwerkgroep kan contact opnemen met Guido François (guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen). De  vergaderingen van de netwerkgroep vinden plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum in de Frederik De Merodestraat 18 in Mechelen.