Forum & veelgestelde vragen

Vragen

Via het e-mailadres van Guido François (guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen) kunt U specifieke vragen in verband met preventie- en veiligheidsbeleid op school stellen. Via bevraging van de leden van de stuurgroep proberen we daar zo snel mogelijk op te antwoorden. Indien stuurgroepleden niet zelf het antwoord weten, gaan ze op zoek naar passende info.

Tip: zoek eerst alle kanalen van het internet of van de wetgeving af om zo mogelijk zelf het antwoord te vinden. Indien dat echt niets oplevert of indien u twijfelt aan de interpretatie ervan, dan kunt u gerust uw vraag doorgeven aan de stuurgroep.

Veelgestelde vragen:

Waar vind ik basisinformatie over de wet 'Welzijn op het werk'?

De wetgeving is gepubliceerd in de 'De wet en codex over het welzijn op het werk', uitgegeven in juni 2012 en aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
Het hoofdbestuur bevindt zich in de Ernest Blerotstraat 1 in 1070 Brussel. Tel: 02 233 41 11 - Fax: 02 233 44 88 - E-mail: fod@werk.belgie.be - Webstek: http://www.werk.belgie.be

Een andere website met heel wat nuttige informatie is die van de Federale Overheidsdienst Economie: http://economie.fgov.be/nl/ .

Ook  Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt op zijn website  nuttige informatie en documenten aan over welzijn op school, veiligheid en preventie: www.katholiekonderwijs.vlaanderen. De contactpersoon is Franky Wauters. 

Op welke websites vind ik de meest bruikbare informatie over vormingen rond preventie en welzijn?

De website van Coprant vzw  www.welzijn-op-school.be biedt niet alleen informatie over de vele vormingsinitiatieven waarvan ze (mede-)organisator is, maar ook over tal van aspecten in verband met de toepassing van preventie en veiligheid op school. Coprant vzw, onder leiding van Jan Van Ocken, organiseert bv jaarlijks een welzijnsdag voor het onderwijs, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Ook Prebes vzw organiseert geregeld opleidingen, o.a. een basiscursus preventieadviseur: http://www.prebes.be .

Andere informatie vindt u op  de website van het Vlaams parlement:

http://www.vlaamsparlement.be/vp/informatie/pi/informatiedossiers/veiligheid_school.html