Wat doen we?

De stuurgroep preventieadviseurs heeft de volgende doelstellingen:

- het vormen van een netwerk van preventieadviseurs;

- het ondersteunen van de beroepsbekwaamheid;

- het organiseren van nascholingsactiviteiten in het kader van de wet Welzijn op het Werk;

- het uitwisselen van informatie en documenten

 

De Stuurgroep komt drie tot vier keer per schooljaar samen en organiseert tussenin info- en vormingsmomenten voor preventieadviseurs, directeurs, andere personeelsleden en schoolbestuurders van de verschillende niveaus.

Voor de stuurgroepleden zelf is er minstens één keer per jaar een intern vormingsmoment gepland in de vorm van een risicoanalyse en/of een bedrijfs- of schoolbezoek.