Nieuwsberichten vicariaat

 

Nieuwsbericht 26/04/2021

 

NIEUW JAARTHEMA PASTORAAL: DE KRACHT VAN VERBINDEN:

We reiken allen naar verbondenheid: met elkaar, de natuur, met God. Hierover reflecteert de nieuwe jaargang van Leeftocht dat als slogan 'de kracht van verbinden' heeft. Deze webstek verzamelt alle materiaal rond dit thema https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema. Laat u inspireren!

 

 


Nieuwsbericht 05/10/2020:

DAG VAN DE LEERKRACHT:

Beste leerkracht

 

Menig ouder heeft het beseft,

toen de lockdown ons vorig jaar overviel,

zo lesgeven aan 2 of 3,

zelfs met een leerkracht op afstand in steun,

niet eenvoudig.

Wat dan gezegd van zij

die dat elke dag doen met een twintigtal en meer,

die kunst en vliegwerk moeten toepassen

om alles pedagogisch verantwoord te laten verlopen

en vooral coronaproof!

Dag van de leerkracht!

Dag van groot respect!

Voor die tomeloze inzet,

die grenzeloze creativiteit,

die vele toonbeelden van professionaliteit.

Wij willen je bijstaan waar we kunnen,

in de kleine en grote dingen die je in de klas aanpakt.

Wij blijven ook ijveren bij minister en parlement

voor voldoende tijd, ruimte en middelen,

maar vooral voor een samenhangend beleid

met respect voor en vertrouwen in

jullie kunde en professionaliteit!

Van harte een mooie dag van de leerkracht gewenst!

Namens alle pedagogische begeleiders en medewerkers

van het vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel

 


Nieuwsbericht 11/12/2019:

DAG VAN DE INSPIRATIE: HANDEN VOL INSPIRATIE

Op woensdag 11 december organiseerde het Vicariaat Onderwijs een ‘Dag van de Inspiratie’. Een dertigtal leraren en directeurs van secundaire scholen deelde met elkaar hoe ze concreet gestalte geven aan de katholieke identiteit binnen hun school. Het werd een rijk gebeuren van uitwisseling en netwerking.

   

 


Nieuwsbericht 06/09/2019:

VICARIAAT ONDERWIJS MECHELEN-BRUSSEL OP START-TWEEDAAGSE 

Op 4 en 5 september 2019 kwamen een zeventigtal pedagogische begeleiders en andere personeelsleden van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel samen in Vayamundo te Oostende voor hun traditionele start-tweedaagse. Ze bereidden er hun werkprogramma voor het schooljaar 2019-2020 voor en kregen ruim de kans om elkaar beter te leren kennen. Iedereen zette bij die gelegenheid zijn of haar handtekening onder de nieuwe engagementsverklaring van het katholiek onderwijs, waarop een foto-sessie volgde (zie bijgevoegde foto).

 


Nieuwsbericht 02/09/2019:

START SCHOOLJAAR 2019-2020 WENS

Beste directeur

School-maken,

het heeft iets van een never ending story,

een voortdurend kabbelend riviertje

dat altijd in beweging  blijft, zelden rust vindt.

Soms verlangen we naar die onderwijs-rust,

net zoals we op gezette tijden verlangen naar vakantie,

maar op het einde van zo’n vakantie,

is er ook altijd weer de zin om opnieuw op weg te gaan,

ook vandaag!

Samen met dat kind, die jongere, onze collega’s,

aan ons toevertrouwd door hun ouders,

er samen weer een geweldig jaar van maken,

nieuwe dingen ontdekken, nieuwe zaken leren,

met hart en ziel.

En ja,

er is wat extra-spanning dit jaar,

zo startend midden in de onderhandelingen

voor de nieuwe Vlaamse regering,

zonder helder zicht waar het precies naar toe gaat.

Laat ons toch vooral hopen,

dat het schoolteam verder echt school mag maken,

dat de directeur en zijn team daartoe de vrijheid en de middelen krijgen

om samen onderwijs te maken voor hun leerlingen,

vanuit hun deskundigheid

en de zorg voor leerlingen en elkaar.

Dan wordt er geleerd,

dan krijgt onderwijs zin en krijgt men zin in onderwijs,

dan geeft school-maken energie,

niet alleen op 2 september, maar het hele jaar door!

Dat wensen we jullie van harte en

daar willlen we samen met jullie voor gaan!

Peter Op ’t Eynde, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding

Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs

 


Nieuwsbericht 26/03/2019:

DAG VAN DE GODSDIENST (22/03/2019)

Op vrijdag 22 maart vond de Dag van de Godsdienst plaats voor een 200-tal leraren van het basisonderwijs. De dag had volgens de titel ervan een “zill-veren” rand, verwijzend naar de band tussen het vak rooms-katholieke godsdienst en het ZILL-leerplan. In zijn openingswoord verwees bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen ook naar een ‘zwarte rand’ van deze dag: zijn openingswoord van deze dag vatte aan met een passage uit de brochure “Kinderen” van de overleden kardinaal Godfried Danneels, bij wijze van hulde en rouw. Na de plenaire opening doken de deelnemers in de talrijke werkwinkels.

                    

 


Nieuwsbericht 14/03/2019:

CONGRES DIRECTIES SO

Op woensdag 13 maart gaf kardinaal Jozef De Kesel in Blankenberge het openingsreferaat van het congres van de directies secundair onderwijs van ons aartsbisdom. Hij had het over « Christen zijn in verander(en)de tijden ». Zijn lezing werd zeer gesmaakt door de 200 toehoorders. In de vooravond ging de kardinaal voor in de eucharistieviering voor de congresgangers.


                  
 


Nieuwsbericht 12/12/2018

NEDERLANDSTALIG VICARIAAT ONDERWIJS ONTBIJT MET KARDINAAL

Op woensdag 12 december vond in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen een ontbijt plaats met kardinaal Jozef De Kesel, op uitnodiging van de hoofdverantwoordelijken en de administratieve pool van het Vicariaat Onderwijs. Na dergelijk initiatief vorig jaar, was dit voor herhaling vatbaar. De kardinaal drukte zijn dankbaarheid uit voor de ploeg. Met dit ontbijt werd op een informele manier de goede band met de kardinaal tot uiting gebracht.

Het Vicariaat Onderwijs van ons aartsbisdom heeft drie diensten: de dienst identiteit, de dienst schoolorganisatie en de pedagogische begeleidingsdienst. Die laatste wordt veeleer aangestuurd vanuit de Guimardstraat, maar opereert vanuit regio’s die gelijklopend zijn met de bisdomgrenzen. In nauwe verbondenheid met elkaar zetten de mensen van de drie diensten zich in ten dienste van het onderwijs en de scholen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Vanuit het Vicariaat wordt uiteraard ook het belang onderstreept van de ondersteuning van het godsdienstonderricht en van de pastorale werking op scholen. Precies in en door al die dynamieken en onderlinge samenwerking wordt het project van de katholieke dialoogschool gerealiseerd en binnen onze scholen ondersteund. Op de website www.vikom.be vindt u meer informatie over het reilen en zeilen van het Vicariaat Onderwijs. Maar zoals bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen herhaaldelijk stelt:

"In het Vicariaat draait het niet rond het Vicariaat: we willen dienstbaar zijn aan onderwijs en scholen, en dit schouder aan schouder met Katholiek Onderwijs Vlaanderen"

Op de foto’s herkent u rechts van kardinaal De Kesel zijn bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen. In wijzerzin verder rond de tafel: administratief coördinator Anne Vercammen, administratief medewerkster Sofie Bauweleers, niveaucoördinator secundair onderwijs Alain Noëz, niveaucoördinator basisonderwijs Rita Mouton, directeur dienst schoolorganisatie Guido François en regiodirecteur pedagogische begeleiding Peter Op ‘t Eynde. Verontschuldigd waren niveaucoördinator buitengewoon onderwijs Wilfried Neutjens en administratief medewerkster Wendy Van Landeghem.